Reklama to pojęcie szerokie jak rzeka, którego nie można generalnie zawęzić w zaledwie paru prostych zdaniach sformułowanych w jedną, konkretną teorię. Wynika to w głównej mierze z faktu, iż marketing rozwija się dziś na bardzo rozległą skalę, zaś przekaz reklamowy jest jego nieodłącznym elementem. Jak dzieliwiązanki pogrzebowe bielany się zatem reklama? Sprawdź to w dalszych fragmentach naszego poradnika.
Wszystko zależy od czynnika podziału, a mianowicie – warto wspomnieć o hierarchii tworzonej ze względu na przedmiot reklamy. W tym wypadku w grę wchodzą dwie podstawowe kategorie, a więc reklama produktu oraz reklama firmy. Ta pierwsza skupia się na ukazaniu zalet wiążących się z promowanym produktem, po to aby skłonić potencjalnego konsumenta do jego nabycia. Ta druga zaś ma na celu stworzenie renomy i pozytywnego PR przedsiębiorstwa. W tym celu mocno wyszczególniane są takie jej elementy składowe jak nazwa, logo, symbole firmowe, strona www i jej adres.

Reklamę można także podzielić pod kątem przyjętego sposobu finansowania. W tym zakresie warto wspomnieć między innymi o reklamie indywidualnej, która wiąże się z tym, że koszty leżą w pełnym zakresie po stronie adresata przekazu. W przypadku z kolei reklamy wspólnej, a więc innymi słowy – zespołowej czy grupowej, koszty są dzielone. Kolejne kryterium podziału to ze względu na środki reklamowe, czyli określony sposób przekazu. W tym wypadku trzeba wspomnieć o reklamie prasowej, reklamie telewizyjnej, reklamie kinowej, czy radiowej. Pierwsza to jak wskazujełóżka drewniane Gdańsk na to już samo jej nazewnictwo – reklama w gazetach, czasopismach, druga TV, następna w kinie, a kolejna między emisjami programów radiowych.
Autor: ortodonta z Lublina