Istnienie reklamy nie wiąże się wyłącznie z zachęceniem konsumenta do tego, aby zaufał danemu wytwórcy, czy usługodawcy i zdecydował się na inwestycję w proponowaną przez niego ofertę. Cech reklamy, jak i jej rozmaitych funkcji jest na chwilę obecną cała masa, co wynika w głównej mierze z faktu, że ten element marketingu jest skuteczny, ponadczasowy i ciągle się rozwija, przynosząc szereg spodziewanych i przypisywanych mu korzyści.
Wyróżnia się funkcje podstawowe oraz dodatkowe, czyli inaczej zwane przez marketingowców funkcje pochodne. Na czym każda z tych grup bazuje? Zacznijmy od pierwszej z wyżej wspomnianych kategorii. Otóż rola agitacyjna polega na prezentowaniu formy reklamowej, jaka byłaby tak skonstruowana, żeby zaspokajać nadrzędne potrzeby konsumenta stanowiącego odbiorcę wchodzącego w skład grupy targetowej. Ponadto, reklama może efektywnie informować, czyli przekazywać komplet niezbędnych wiadomości na temat usługi, czy też towaru.

Kolejna kwestia, to selekcja, a także swego rodzaju porządek, jaki niewątpliwie łączy się z reklamą dobrze skonstruowaną. Jeśli spełnia ona w swym przekazie wszelkie założenia i cele jej postawione, może ułatwić jednoznacznie wybór konsumentowi, skłaniając go do zakupu akurat tego reklamowego artykułu, czy postawienia na tę reklamowaną markę, czy ofertę akurat konkretnej firmy. Warto także wspomnieć o funkcji stabilizującej, jaka opiera się na dążeniu do zapewnienia stabilizacji ciągłości sprzedaży produktów reklamowanych. Jest to wówczas ważny element marketingu.
Autor: